Track 17: Bullets

Outro asasinato. Torreira recibira o aviso unha hora despois da sua productiva reunión con Varela e Antón. Jimmy Zoso subira a súa aposta a tres cadáveres. Xusto cando acababan de…