Track 8: Private Investigations

No despacho do inspector xefe da Policía Local de Santiago, Antón Maio agardaba nervioso a chegada de Francisco Torreira e do axente Emilio Varela. A pesares da súa inesperada petición…