Track 1: Poison

Primeiro capítulo da novela por entregas «Simpatía polo Diaño», que escribín entre os meses de maio e xuño de 2014 para presentar ao certame de La Voz de Galicia. Do 30…

Simpatía polo Diaño

Así se chama o último relato de certa extensión, a última novela curta que escribín, con data de xuño de 2014, para participar no concurso «Novela por Entregas» de La…

A lingua dos emigrados

  Soneto de estilo libre adicado a todos aqueles que vagamos polo mundo adiante facéndonos entender cos nosos iguais. Algo moi satisfactorio, aínda que haxa días nos que coste máis…

#SOSFragasdoEume

Este é un collage. Un exercicio de impotencia. Un xuntar palabras e misturar ideas sen xeito. Un SOS anónimo, consciente de que non hai rescate posible. Unha chamada ao sentido…

  • Angelica

    Esto es una vergfcenza. Por favor, vivimos en Betanzos, una ciaudd tan bella y admirada por tod...

Diseño funcional

Este logo fue diseñado por Pablo Villaverde | Diseño para la guía de taladros Fijabrok. La guía consta de agujeros que garantizan una sujeción recta y de un sistema recoge…